เวลาคำนวณคะแนน แล้วต้องมีการรวมคะแนน 2 วิชา เป็นวิชาเดียว (วิชาละ 100 คะแนน 2 วิชา 200 คะแนน)
จะเท่ากับ =S1+S2/2 แต่ค่าที่ได้มาจะมีเศษ .5 เสมอ แต่เวลาแสดงในแถว จะแสดงค่าเต็ม เช่น
69 แต่ค่าจริง 68.5 เมื่อทำการอ้างอิงจาก worksheet หนึ่งมายังอีก worksheet หนึ่ง จะเท่ากับ
 
='worksheetname'!cell
 
เมื่อทำการคำนวนจะทำให้ค่าผลรวมผิด (ติดเศษ .5) ให้แก้ไขด้วยการใส่แก้ช่องที่อ้างอิง เป็น
 
=round('worksheetname'!cell,0)
 
จะได้ค่าที่ทำการปัดเศษ

Comment

Comment:

Tweet

ใช้ Excel ไม่เป็น...จบข่าว confused smile confused smile confused smile

#6 By Ruj Rattanapahu on 2012-04-16 20:56